Naujienos

Picture1     2015-02-27

UAB „Telefonservis” baigė įgyvendinti projektą „Mikroprocesorinio valdiklio veikiančio TETRA SMRRS tinkle prototipo sukūrimas”.

UAB „Telefonservis” baigė įgyvendinti projektą „Mikroprocesorinio valdiklio veikiancio TETRA SMRRS tinkle prototipo sukūrimas”. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto rezultatas – realizuotas mikroprocesorinio TETRA valdiklio prototipas. Paruoštas prototipo aprašymas.